Новий Ранок

Кожен унікальний

Бізнес і економіка

Global Ukraine

Мережа молодих високоосвічених українських експатів, які мають міжнародний бізнес-досвід та глобальне мислення.

 

 

 

 

 

Асоціація “Інноваційний розвиток України”

Об’єднують провідні міжнародні та національні компанії у сферах ІТ, високих технологій, машинобудування, мікроелектроніки, енергоефективності, науки тощо. Місією є створення умов для високотехнологічного бізнесу в Україні; розбудова сучасної інноваційної та індустріальної інфраструктури через створення технополісів та індустріальних парків; забезпечення ефективного захисту інтелектуальної власності і трансферу технологій; застосування високих технологій в освіті, бізнесі та державному управлінні; просування України в світі як “Prime Hi-Tech Destination”.

 

 

Бізнес-асоціація

Об’єднання представників бізнес-громадськості, підприємців і керівників підприємств, які бажають навчитися працювати разом, щоби підвищити рівень роботи підприємств, розвитку малого та середнього бізнесу, а також сфери послуг. Інформаційна, консультаційна, освітня та правова підтримка суб’єктам підприємницької діяльності, громадським ініціативам. Сприяють органам місцевого самоврядування у виконанні регуляторної політики.

 

 

Мережа НГО – центри підтримки підприємництва

Центр підтримки бізнесу. Представлення інтересів бізнесу в органах місцевої влади, участь у дорадчих органах, безпосередня участь підприємців у прийняті рішень органами влади.

 

 

 

 

Координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики (ДКЕЦРП)

Прагнуть: зменшення втручання держави в діяльність суб’єктів господарювання; усунення перешкод для розвитку господарської діяльності; недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів; організації зворотного зв’язку між підприємницьким середовищем та регуляторними органами для оцінки ефективності державної регуляторної діяльності; підвищення рівня правової обізнаності громадськості; незалежного громадського моніторингу діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

Клуб Сталого Бізнесу

Мережа дієвих бізнес-центрів для місцевого населення та ВПО, яка за допомогою просування затребуваних місцевим бізнесом послуг (маркетинг, продажі, управління бізнес-процесами і персоналом) та ефективних технологій підтримки (консультації, коучинг, менторинг) сприяє створенню нових робочих місць і започаткуванню діяльності нових підприємців. Тут Вам нададуть консультаційну, фандрейзингову, інформаційну та іншу спеціалізовану чи експертну підтримку для Вашої організації. Сайт постійно наповнюється інформацією про актуальні грантові програми, тренінги, конкурси та ін.

 

 

Агенція Регіонального Розвитку

Впроваджують організаційну, фінансову сталість, що базується на людському капіталі організації. Моніторять соціально-економічні процеси для розробки рекомендацій та політик, спрямованих на сталий розвиток.

 

 

 

 

 

Торгово-промислова палата України

Палати надають практичну допомогу підприємцям у проведенні торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, сприяють розвитку експорту українських товарів та послуг, для чого надають консультації з питань зовнішньої торгівлі та оцінки ринків, незалежну експертизу товарів, оцінку рухомого і нерухомого майна, нематеріальних активів, послуги зі штрихового кодування товарів, патентно-ліцензійні послуги, оформлення документації з метою забезпечення захисту прав на інтелектуальну власність та ін. Також організовують семінари, конференції, виставки в Україні й за кордоном, забезпечують ділові переговори з економічних питань.